logo

Hantering av uppgifter

Michael Production AB följer dataskyddsförordningens bestämmelser (GDPR). Vid kontakt eller användning av Michael Production AB’s tjänster sparas de uppgifter som kunden valt att förmedla. Kund kan när som helst begära att få information om de uppgifter som finns sparade. Kund kan även begära att få sina uppgifter raderade efter avslutat uppdrag. Begäran om radering av kunduppgifter kommer att beviljas. 

Allt foto- och filmmaterial samt extramaterial lagras i huvudsak lokalt hos Michael Production AB. Det inkluderar även färdiga produkter. Det skapar en hög grad av säkerhet då Michael Production AB inte är beroende av externa parters lagringstjänster. 

Michael Production AB har rätt att efter godkännande från kund få visa färdiga produkter på mproduction.se och Michael Production AB´s sociala medier.

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta oss via https://mproduction.se/contact/