logo

Upphovsrätt

Det är skaparen av ett verk som är upphovsrättsinnehavare. Skaparen har själv bestämmanderätten till hur ett verk får användas. Den svenska Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) ger alla upphovspersoner samma skydd.

De verk som är skapade av Michael Production AB är upphovsrättsskyddade. Det innefattar alla bilder och filmer på Michael Production AB’s sociala medier samt  mproduction.se.

Om kund till Michael Production AB köpt ett verk har de spridningstillstånd. Kunder som köpt verk har dock inte tillåtelse att sälja verket vidare utan tillstånd från Michael Production AB. 

Om Michael Production AB skapat ett verk på uppdrag av en kund får Michael Production AB endast sälja verket vidare efter skriftligt godkännande från den kund som ursprungligen beställt verket. Två år efter leverans får Michael Production AB sälja verket vidare utan godkännande från ursprunglig beställare.